Trần Thị Phương Loan
Trần Thị Phương Loan
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 170 lượt xem

ben minh co hổ trợ phần mềm ke toan ecxel ko ạ, tai em hoc bai dau tien...

ben minh co hổ trợ phần mềm ke toan ecxel ko ạ, tai em hoc bai dau tien ma em chua lap dc so
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 170 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Loan 20:05 - May 05, 2018
Ban học xong khoá học cơ bản bạn tự lên dc sổ rồi. bạn cần thì mình gửi mẫu sổ cho để dùng sau khi bạn hoàn thành khoá học để tham khảo
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Phương Loan 21:05 - May 05, 2018
Bạn tải file excel trắng về và học xong khoá học cơ bản bạn đã làm được hết phần sổ sách kế toán rồi. Mình có hỗ trợ file sẵn nhưng không khuyến khích, mà muốn mọi ng học để biết tự xây dựng file
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội