Thiên Kiều
Thiên Kiều
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 266 lượt xem

Gridline không bỏ đường kẻ mờ cho một vài ô mình muốn được hả

Gridline không bỏ đường kẻ mờ cho một vài ô mình muốn được hả thầy, tắt Gridline toàn bộ sẽ mất hết?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 266 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thiên Kiều 22:04 - Apr 07, 2020
nếu bạn muốn bỏ đường kẻ mờ cho 1 số ô nhất định thì có thể tô màu nền là màu trắng cho các ô đó.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội