Phạm Phi Long
Phạm Phi Long
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 285 lượt xem

trong bài 2 Yêu cầu 1 Định ng dòng tên bảng (vùng A1E1) Cell Styles TotalTuy nhiên

trong bài 2: Yêu cầu
1. Định dạng dòng tên bảng (vùng A1:E1)
Cell Styles Total
Tuy nhiên kết quả: Cell styles là Title
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 285 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Phi Long 03:04 - Apr 11, 2020
vậy đề bài bị nhầm. Thường dòng 1 trong bảng là dòng tiêu đề = Title nhé.
cảm ơn bạn đã góp ý
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội