Nguyễn Thị Kim Liên 
Nguyễn Thị Kim Liên 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 237 lượt xem

em tải bộ tài liệu thực hành thì máy báo "this version of IDM does not support

Thầy ơi cho em hỏi em tải bộ tài liệu thực hành thì máy báo "this version of IDM does not support this type of downloadting" nghĩa là sao ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 237 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Liên  09:04 - Apr 18, 2020
Chào bạn do phiên bản IDM của bạn đã hết hạn, bạn gỡ nó ra là được nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội