Trần Dũng
Trần Dũng
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 396 lượt xem

cách định ng chữ cái đầu là chữ viết hoa ạ

cho em hỏi cách định dạng chữ cái đầu là chữ viết hoa ạ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 396 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Dũng 09:04 - Apr 18, 2020
Chào bạn nếu bạn muốn viết chữ hoa là chữ đầu tiên:
=UPPER(LEFT(range,1)) &RIGHT(A1,LEN(range)-1)
Viết hoa tất cả các chữ đầu tiên:
=PROPER(range)

Vỗ tay vỗ tay
Trần Dũng 20:04 - Apr 18, 2020
Excel không hỗ trợ định dạng sẵn, mà muốn chuyển từ viết thường sang viết hoa chữ cái đầu thì bạn cần dùng hàm chuyển đổi như hướng dẫn của thầy Tuấn Ba
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội