no name ok
no name ok
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 398 lượt xem

trong thư mục microsoft của mình không có template thì phải làm sao?

trong thư mục microsoft của mình không có template thì phải làm sao?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 398 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
no name ok 01:04 - Apr 21, 2020
bạn vào theo đường dẫn này nhé:
C:\Users\TenMayTinh\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Chú ý thay phần TenMayTinh bằng tên máy tính của bạn (vào mục C:\Users\ sẽ thấy thư mục có tên máy tính của bạn. Như trong video bài giảng thì tên máy tính là Window 10 Pro)
Khi truy cập vào đường dẫn trên thì có thể có thư mục bị ẩn nên bạn không nhìn thấy thôi. Nên bạn copy đường dẫn sẽ truy cập thẳng vào được
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông