Hồ Thị Lài
Hồ Thị Lài
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 197 lượt xem

sổ NKC thì mổi tháng làm 1 sổ hay cả năm nhập chung...

sổ NKC thì mổi tháng làm 1 sổ hay cả năm nhập chung vào 1 sổ hả cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 197 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hồ Thị Lài 08:05 - May 12, 2018
Cả năm nhập vaog 1 sổ nanmj ạ, các báo cáo thì bạn chọn lỳ báo cáo phù hợp với DN thôi: theo tháng, quý .....
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông