Phạm Thu Phương
Phạm Thu Phương
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 242 lượt xem

em không cài đặt dk ak

thầy ơi em không cài đặt dk ak!!
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 242 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Phương 21:04 - Apr 23, 2020
E dùng win thì cài theo hướng dẫn này. Photoshop https://youtu.be/-b_q6MomjtQ
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Phương 21:04 - Apr 23, 2020
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Phương 21:04 - Apr 23, 2020
Download phần mềm https://bit.ly/Adobe2018Win
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Phương 06:04 - Apr 24, 2020
máy em k cài dk thầy ak
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thu Phương 21:04 - Apr 24, 2020
cụ thể e dùng win hay mac nhỉ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội