Phan Thị Thuận
Phan Thị Thuận
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 160 lượt xem

với ah nội dung ở phần diễn giải của sheet DM_TK của em bị dính liền nhau

cho em hỏi với ah, nội dung ở phần diễn giải của sheet DM_TK của em bị dính liền nhau phải làm sao để đưa dấu phân cách vào giũa các chữ ạ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 160 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Thuận 05:04 - Apr 23, 2020
chữ của bạn dính nhau do office của bạn không đồng nhất phiên bản với filw mẫu (hình nhưu bạn
dùng phiên bản từ 2007 trở xuống)
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Thuận 01:04 - Apr 24, 2020
dạ em cảm ơn cô, để em cài lại h
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội