HKNHKN
HKNHKN PRO
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 182 lượt xem

Tại sao Không tìm thấy cách sử dụng hàm trong file bài giảng đính kèm ở

Tại sao: Không tìm thấy cách sử dụng hàm trong file bài giảng đính kèm ở phần Chương 2?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 182 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
HKNHKN 19:04 - Apr 23, 2020
Xin lổi. Tôi đã tìm thấy ở trong sheet 05_Báo cáo bằng công thức (vì tôi chỉ tìm từ Menu tổng hợp bên ngoài). Cảm ơn.
Vỗ tay vỗ tay
HKNHKN 20:04 - Apr 23, 2020
ok bạn.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội