Nguyễn Thị Linh
Nguyễn Thị Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 149 lượt xem

Cô ơi giúp e phần chuyên cần . Cong ty e nếu đi làm...

Cô ơi giúp e phần chuyên cần . Cong ty e nếu đi làm đủ 25 công thì xếp loại A được 200 ngin . Nghỉ 1 ngày không lương xếp loại B duoc 100 ngin . Nghỉ từ 2 ngay trở lên xép loại C cô thiết lập công thức tính hộ e với.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 149 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Linh 08:05 - May 14, 2018
hàm if: nếu ô ngày công >=25; 200k; nếu ô ngày công =24; trả kết quả 100k; còn lại trả kết quả 0. Bạn thiết lập công thức điều kiện trên nhé, chỉ cần chọn vào ô dữ liệu nữa
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội