Bàn Thị Thanh
Bàn Thị Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 239 lượt xem

Lam thế nao để học tốt excelTai sao các hàm sô lại khó vây

Lam thế nao để học tốt excel
Tai sao các hàm sô lại khó vây
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 239 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bàn Thị Thanh 08:05 - May 02, 2020
bạn chăm học và học cẩn thận theo các bài trong chương trình sẽ thấy excel không khó đâu, học xong khóa học này bạn sẽ dùng excel ở mức tốt rồi.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội