Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 434 lượt xem

Tiền thuê nhà đã treo ng nợ 331 tháng 3 đến tháng 4 thanh toán chủ nhà

Tiền thuê nhà đã treo công nợ 331 tháng 3, đến tháng 4 thanh toán chủ nhà giảm 30%, vì vậy số tiền trả nhỏ hơn khoản đã treo công nợ, bây giờ ghi bút toán gì để công nợ = 0 vậy cô ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 434 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thành Long 14:05 - May 02, 2020
chủ nhà giảm cho bạn và hóa đơn chủ nhà xuất cho bạn là giá nào? nếu vẫn giá cũ thì bạn hạch toán phần 30% vào chiết khấu (thanh toán, thương mại) của bạn dc hưởng, nếu 2 bên chưa xuất hóa đơn hoặc cá nhân k có hóa đơn thì bạn sửa lại bút toán 331 tháng trước đi cho khớp với số bạn phải trả tháng này nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông