Nguyễn Nhân Thành
Nguyễn Nhân Thành
Thảo luận 7 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 334 lượt xem

viết dùm e code ẩn và bỏ ẩn dòng theo điều kiện trong 1 ô cố định 1 ô

Hi Thầy.
Nhờ thầy viết dùm e code ẩn và bỏ ẩn dòng theo điều kiện trong 1 ô cố định, 1 ô cố định có 3 điều kiện, khi thay đổi ô ĐK -> nếu thõa mãn ĐK 1 thì sẽ ẩn theo ĐK 1, nếu thõa mãn ĐK 2 thì sẽ ẩn theo ĐK 2, nếu thõa mãn ĐK 3 thì sẽ ẩn theo ĐK 3. (mục đích ẩn hiện dòng theo 3 mẫu báo cáo trong cùng 1 sheet)
Cảm ơn thầy nhiều.
Thảo luận 7 câu trả lời
Lượt xem 334 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 19:05 - May 06, 2020
Chào bạn bạn thực hiện thế này nhé.
if(dk1) then
// code ẩn dk1
else if(dk2) then
//code ẩn dk2
else if(dk3) then
//code ẩn dk3
end if
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 20:05 - May 06, 2020
e đã làm được, cảm ơn thầy rất nhiều.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 00:05 - May 07, 2020
Da e chào thầy.
Hiện tại em ẩn hiện dòng đặt code cố định cho cột range nếu có thay đổi chèn hoặc xóa dòng e phải chỉnh lại tất cả các vùng range cho đoạn code mất rất nhiều thời gian, như vậy có cách nào linh hoạt nếu thay đổi dòng thì sẽ ẩn hiện dòng theo điều kiện mình đặt cho cột ô đó. nhờ thầy chỉ giúp e với ạ. (vùng range ẩn hiện dòng e đang làm k liên tục, mà từng vùng rời cách nhau)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 20:05 - May 07, 2020
Em viết đoạn code này, chạy được nhưng chạy chậm.
Thầy có cách viết nào để cho đoạn code này chạy nhanh hơn được không ạ.
Thank Thầy.


Sub KQKD()
'Bo loi
On Error Resume Next
'cap nhat man hinh
Application.ScreenUpdating = False
'bo an1
Sheet8.Range("A6:A420").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
'dk1
For i = 6 To 420
If (Sheet8.Range("C4").Value = "CHUNG" And Sheet8.Cells(i, 88).Value = "CH") Then
'an theo dk1
Sheet8.Rows(i).Hidden = True
'dk2
ElseIf (Sheet8.Range("C4").Value = "KHUVUC" And Sheet8.Cells(i, 89).Value = "KV") Then
'bo an2
'Sheet8.Range("A6:A420").Select
' Selection.EntireRow.Hidden = False

'an theo dk2
Sheet8.Rows(i).Hidden = True
'dk3
ElseIf (Sheet8.Range("C4").Value = "CONGTY" And Sheet8.Cells(i, 90).Value = "CT") Then
'bo an3
'Sheet8.Range("A6:A420").Select
'Selection.EntireRow.Hidden = False
'an theo dk3
Sheet8.Rows(i).Hidden = True
End If
Next
On Error GoTo 0
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 21:05 - May 07, 2020
Chào bạn bạn thử tắt tính toán khi chạy đoạn code như sau:
sub KQKD
Application.ScreenUpdating = false
Application.Calculation = xlCalculationManual
//code của bạn
Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
end sub
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 21:05 - May 07, 2020
chương trình đào tạo bên mình rất hay.
em đã thực hiện được.
cảm ơn thầy.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Nhân Thành 22:05 - May 07, 2020
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Gitiho
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội