Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 219 lượt xem

Trong ng việc tôi đang phải hoàn thành Bộ báo cáo tài chính bằng Excel gồm

Trong công việc, tôi đang phải hoàn thành Bộ báo cáo tài chính bằng Excel, gồm:
1. Bảng cân đối số phát sinh
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả kinh doanh
Khi dữ liệu tôi chỉ có, là:
- Danh mục tài khoản
- Nhật ký chung
Xin hỏi các giảng viên: với dữ liệu như vậy đã lập được các báo cáo như trên chưa, và chỉ cho tôi cách lập nhanh nhất.
Trân trọng.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 219 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quốc Dũng 22:05 - May 07, 2020
Chào bạn bạn còn thiếu phần kho. còn bạn muốn hiểu rõ kế toán và cách thức lên bctc bạn tham khảo khóa học sau :
https://gitiho.com/course/default_stu...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông