Phan Thị Ngọc Thùy 
Phan Thị Ngọc Thùy 
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 102 lượt xem

bây giờ em vào đâu được vậy

bây giờ em vào đâu được vậy cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 102 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Thị Ngọc Thùy  07:05 - May 08, 2020
Ban tải bộ chứng từ + file ễcl mẫu về máy (tải tại bài này) và lần lượt xem các bài học tiếp theo để thực hành bộ chứng từ theo hướng dẫn nhea
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội