Nguyễn Thị Phượng
Nguyễn Thị Phượng
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 242 lượt xem

Phần Design tools của mình không hiện ra bảng như trong bài y mặc dù mình đã

Phần Design tools của mình không hiện ra bảng như trong bài dạy, mặc dù mình đã setting desgin tools. Mình dùng bản 2016.
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 242 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Phượng 20:05 - May 14, 2020
Nguyễn Thị Phượng 21:05 - May 14, 2020
Ở mỗi phiên bản sẽ có thể khác nhau 1 chút về vị trí thể hiện, nhưng các chức năng giống nhau là được bạn nhé.
Ở đây bạn đã cài được thành công phần mềm iSlide rồi.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Phượng 21:05 - May 14, 2020
Vẫn đề mình không tìm được các chức năng trong design tools để sử dụng.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Phượng 01:05 - May 23, 2020
Do bạn đã đóng Design tools nên không hiện ra nữa, để mở lên bạn vào islide, sau đó click vào design tools là đc nha
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội