Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 167 lượt xem

Cô ơi e vào htkk chon thuế TNDN tạm tính thì đưa ra thông...

Cô ơi e vào htkk chon thuế TNDN tạm tính thì đưa ra thông báo " Đã hết hiệu lực của mẫu tờ khai. Bạn hãy kiểm tra lại " là Sao cô
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 167 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Hiền 11:05 - May 21, 2018
Thuế TNDN tạm tính giờ hết hiệu lực, có nghĩa là bạn không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN tạm tính hàng quý , mà bạn tự tính số tiền thuế TNDN tạm tính, nếu phải đóng thì đi đóng tiền luôn thôi
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội