Vũ Thị Thanh Thúy
Vũ Thị Thanh Thúy
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 435 lượt xem

Nếu trình chiếu PP trên máy khác không có các cài đặt này thì bản Slide

Nếu trình chiếu PP trên máy khác không có các cài đặt này thì bản Slide của mình có bị lỗi không ah?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 435 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Thanh Thúy 20:05 - May 20, 2020
Khi bạn đã tạo ra nội dung đầy đủ trên slide rồi thì trình chiếu trên máy khác bình thường, không bị lỗi. Nhưng sẽ khó khăn khi sửa, thay đổi các nội dung đã có.
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Thanh Thúy 17:09 - Sep 11, 2020

Không thấy chỗ trở về trên thanh pp 


Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thị Thanh Thúy 19:09 - Sep 11, 2020

Chỉ giúp mình chỗ nào để ínet video vào


Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội