Phạm Thị Phương
Phạm Thị Phương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 86 lượt xem

hàm if error vs hàm eomonth gọi là hàm j ạ??

hàm if error vs hàm eomonth gọi là hàm j ạ??
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 86 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 03:05 - May 22, 2020
Chào bạn hai hàm nó hai tính năng khác nhau
Hàm IFERROR là để bỏ qua lỗi bạn tham khảo
https://support.office.com/vi-vn/arti...
Hàm EOMONTH là hàm tìm ngày cuối cùng trong tháng ,bạn tham khảo:
https://blog.gitiho.com/huong-dan-tim...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội