Người dùng ẩn danh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 235 lượt xem

là e viết lệnh như thế này nhưng khi trả về kết quả thì lại hiện thị

Thầy cho e hỏi là, e viết lệnh như thế này nhưng khi trả về kết quả thì lại hiện thị tại dòng A1, chứ không phải là A6 ạ
Sub Dongcuoi_1()
Dim Dongcuoi As Long
Dongcuoi = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
End Sub

Sub LuuDL()
Sheets("Data").Range("A" & Dongcuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("A3").Value
End Sub
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 235 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 01:05 - May 23, 2020
Chào bạn bạn cho vào chung 1 sub nhé:
Sub Dongcuoi_1()
Dim Dongcuoi As Long
Dongcuoi = Sheets("Data").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("Data").Range("A" & Dongcuoi + 1).Value = Sheets("ThemMoi").Range("A3").Value
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội