Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 116 lượt xem

khi nhập khẩu dữ liệu từ phần mềm bán hàng vào thuyết minh báo cáo tài chính thì gặp lỗi sau

cô ơi khi nhập khẩu dữ liệu từ phần mềm bán hàng
Ngày chứng từ Số chứng từ Mã khách hàng Tên khách hàng Tổng tiền thanh toán Lý do lỗi
14/05/2020 2002029882 0 "System.ArgumentException: Cannot set column 'InventoryItemCode'. The value violates the MaxLength limit of this column.
at System.Data.DataColumn.CheckMaxLength(DataRow dr)
at System.Data.DataTable.RaiseRowChanging(DataRowChangeEventArgs args, DataRow eRow, DataRowAction eAction, Boolean fireEvent)
at System.Data.DataTable.SetNewRecordWorker(DataRow row, Int32 proposedRecord, DataRowAction action, Boolean isInMerge, Boolean suppressEnsurePropertyChanged, Int32 position, Boolean fireEvent, Exception& deferredException)
at System.Data.DataTable.InsertRow(DataRow row, Int64 proposedID, Int32 pos, Boolean fireEvent)
at MISA.SME.Entity.SAVoucherDataSet.SAVoucherDetailDataTable.AddSAVoucherDetailRow(SAVoucherDetailRow row)
at a.a.a.o.ᜃ.ᜀ(SAVoucherDataSet& A_0, SAVoucherRow& A_1, List`1& A_2, List`1& A_3, CUKCUKSAInvoice A_4)
at a.a.a.o.ᜃ.ᜀ(List`1 A_0, CUKCUKListInvoiceParam A_1)"
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 116 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06:05 - May 23, 2020
Bạn nhập từ phần mềm bán hàng nào?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hương 19:05 - May 25, 2020
e nhập từ phần mềm cukcuk sang
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 22:05 - May 25, 2020
bạn chuyển đổi phần mềm misa, từ cukcu sang phần mềm kế toán hay pm nào đó, thì bạn liên hệ với hỗ trợ của misa để họ hỗ trợ chuyển cho tiện, vì cung nhóm phần mềm (vd cùng pm kế toán các máy hay các phiên bản khác nhau) chuyển rất dễ, nhưng pm loại khác thì bạn tự chuyển data hay lỗi, làm lầm đầu alo họ hỗ trợ, bạn xem rồi lần sau tự chuyển dc
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội