Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 308 lượt xem

Thanh quick access của mình không có đủ tính năng (ví dụ như trỏ mầu để

Thanh quick access của mình không có đủ tính năng (ví dụ như trỏ mầu để copy màu), làm thế nào để có tính năng đó?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 308 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thanh Tâm 21:05 - May 25, 2020
Bạn thực hiện thao tác tùy chỉnh thanh quick access (Customize the quick access toolbar) và thêm công cụ đó vào là được.
Bạn xem hướng dẫn trong bài 8 và bài 9 chương 1 nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội