Thu Hương
Thu Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 117 lượt xem

ng ty e thay đổi đăng ký kinh doanhthay đổi vốn điều lệ từ 30 tỷ xuống

Cô cho e hỏi công ty e thay đổi đăng ký kinh doanh.thay đổi vốn điều lệ từ 30 tỷ xuống 5 tỷ thì hạch toán thế nào ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 117 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thu Hương 01:05 - May 25, 2020
Lúc góp vốn bạn hạch toán góp vốn hết chưa ? Giảm nếu chỉ là thủ tục thì bạn hạch toán ngược lại bút toán góp vốn của bạn (Vd nợ 4111- có 111)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông