Mai Hoàng Hải
Mai Hoàng Hải
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 120 lượt xem

em muốn copy vùng từ D1 đến E10 trong excel "book 1" qua vùng từ D1 đến E10 trong

Thầy ơi, em muốn copy vùng từ D1 đến E10 trong excel "book 1" qua vùng từ D1 đến E10 trong excel "book 2" . Em không biết em sai chỗ nào mà excel bao lỗi : Object required

Sub copydulieu()
ThisWorkbook.Sheets("sheet1").Range("D1:E10").Copy
ActiveWorkbook.Sheets("sheet1").Range("D1:E10").Paste
End Sub

Cái này là lỗi gì vậy thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 120 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 20:05 - May 25, 2020
Chào bạn với dạng bài toán này bạn có thể Record macro ra rồi chỉnh sửa lại theo đó một chút là được.
Sub copypates()
Workbooks("Book2").Activate
Range("A1:E9").copy
Workbooks("Book1").Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội