Nguyễn Thị Bích Trâm
Nguyễn Thị Bích Trâm
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 35 lượt xem

=IF(AND(OR(LEFT(NKCI9LEN($I$2))=LEFT($I$2LEN($I$2))LEFT(NKCJ9LEN($I$2))=LEFT($I$2LEN($I$2)))NKCC9>=SoCai$I$3NKCC9

=IF(AND(OR(LEFT(NKC!I9,LEN($I$2))=LEFT($I$2,LEN($I$2)),LEFT(NKC!J9,LEN($I$2))=LEFT($I$2,LEN($I$2))),NKC!C9>=SoCai!$I$3,NKC!C9<=SoCai!$I$4),NKC!C9,"") . E lấy dữ liệu ngày tháng ghi sổ từ sổ NKC sáng sổ chi tiết tài khoản như này, không hiểu sao k nhảy ra dữ liệu, cô xem giùm e với ạ
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 35 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội