Thục Nghi
Thục Nghi
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 379 lượt xem

Mình sử dụng phím tắt trong Excel Ctrl + Page Down để di chuyển các sheet nhưng không được.

Mình sử dụng Ctrl + Page Down để di chuyển các sheet không được, chỉ cho phép đến đầu bảng hay cuối bảng. (Hix)
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 379 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 02:05 - May 26, 2020
"Trường hợp phím page down, page up là phím gộp (gộp cùng 1 phím nào đó mà muốn sử dụng phải giữ thêm phím Fn) thì bạn thử kết hợp thêm cả phím Fn xem sao."
=> Mình đã áp dụng và OK. Tks add!
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 02:05 - May 26, 2020
"Trường hợp phím page down, page up là phím gộp (gộp cùng 1 phím nào đó mà muốn sử dụng phải giữ thêm phím Fn) thì bạn thử kết hợp thêm cả phím Fn xem sao."
=> Mình đã áp dụng và OK. Tks add!
Vỗ tay vỗ tay
Thục Nghi 20:05 - May 26, 2020
ok bạn nhé.
Dùng bàn phím laptop thì cần chú ý vấn đề này bạn nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội