Phạm Thị Thanh Vân
Phạm Thị Thanh Vân
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 170 lượt xem

Mình muốn tính tổng 1 cột theo biến dòng cuối thì làm thế nào ạ?

Mình muốn tính tổng 1 cột theo biến dòng cuối thì làm thế nào ạ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 170 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 19:05 - May 26, 2020
Chào bạn bạn có thể xem code bên dưới nhé:
Option Explicit
Sub tinhtongtheodong()
Dim dc As Long, tong As String
dc = Sheet1.Range("A" & Sheet1.Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheet1.Range("B1").Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Sheet1.Range("A1:A" & dc))
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Thanh Vân 21:05 - May 28, 2020
Mình đã làm được rồi, thanks!
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 09:05 - May 29, 2020
cảm ơn bạn đã đồng hành cùng gitiho, bạn có thể đưa ra đánh giá của mình để gitiho được phát triển video khóa học được tốt hơn không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội