Nguyễn Trần Anh Khoa
Nguyễn Trần Anh Khoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 89 lượt xem

hình như bài giảng tk góp vốn cổ phần là 4111 hay 41111?

cô ơi hình như bài giảng tk góp vốn cổ phần là 4111 hay 41111?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 89 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 11:05 - May 27, 2020
411: là vốn chủ sở hữu, còn bạn dùng 4111 hay 41111 là do bạn đang dùng tk chi tiết cấp vào thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội