Nguyễn Hằng 
Nguyễn Hằng 
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 101 lượt xem

làm sao đổi sang khóa tính giá thành vậy lehangachau@gmailcom

làm sao đổi sang khóa tính giá thành vậy cô. lehangachau@gmail.com
Thảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 101 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06:05 - May 28, 2020
ok. mình check cho nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hằng  21:05 - May 28, 2020
vẩn chưa đổi khóa học duoc sao cô
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hằng  16:05 - May 28, 2020
có đổi khóa hoc duoc không cô
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 17:05 - May 28, 2020
bạn kiểm tra khóa học đã mua xem có chưa nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hằng  13:06 - Jun 01, 2020
Cô cho mình hỏi phân thực hành bắt đầu từ chương mấy vay
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 17:06 - Jun 01, 2020
Từ chương 1 đến hét khoá Hằng nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội