Trần Thị Hạnh
Trần Thị Hạnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 74 lượt xem

Tài khoản 133 hay 200 có thể in ra để lúc làm bài tập dễ đối chiếu dc

Tài khoản 133 hay 200 có thể in ra để lúc làm bài tập dễ đối chiếu dc ko cô?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 74 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 01:05 - May 29, 2020
bảng hệ thống tài khoản theo TT133 và TT200 hả bạn? Bạn in ra nhìn cho nhớ dc mà
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội