Nguyễn Thị Hoàng Thi
Nguyễn Thị Hoàng Thi
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 102 lượt xem

em đổi giúp em khóa nguyên lý kế toán sang khóa tính giá thành mail của em

cô ơi, em nhờ cô đổi giúp em khóa nguyên lý kế toán sang khóa tính giá thành với ạ, mail của em là ka.jim1423@gmail.com
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 102 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội