Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 124 lượt xem

Làm thế nào mình kiểm tra ký tự đầu tiên của 1 chuỗi có phải là ng số

Làm thế nào mình kiểm tra ký tự đầu tiên của 1 chuỗi có phải là dạng số không?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 124 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Giảng viên] 09:06 - Jun 01, 2020
việc kiểm tra này là kiểm tra dữ liệu trong 1 ô (toàn bộ chuỗi ký tự trong 1 ô), không phải kiểm tra 1 vài ký tự trong 1 chuỗi bạn nhé.
Khi kiểm tra thì dùng hàm IsNumber để kiểm tra, nếu kết quả ra TRUE thì đúng là ô đó chứa dữ liệu kiểu số.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội