Nguyễn Lê Đan Hạ
Nguyễn Lê Đan Hạ
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 136 lượt xem

trong bài tập ở nghiệp vụ số 10 là xuất ccdc 2 bàn là h tại sao ghi nợ

cô ơi cho e hỏi trong bài tập ở nghiệp vụ số 10 là xuất ccdc 2 bàn là hơi tại sao ghi nợ 242 là chi phí trả trước vậy ạ ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 136 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Lê Đan Hạ 06:06 - Jun 01, 2020
Ccdc nếu xuất dùng nhiều lần bạn cho vào 242 để phân bổ trong nhiều kỳ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông