Phạm như huỳnh
Phạm như huỳnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 63 lượt xem

Tải file mẫu lương ở đâu vậy ạ

Tải file mẫu lương ở đâu vậy ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 63 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nông Thị Huệ [Giảng viên] 06:06 - Jun 01, 2020
Bạn tải ở trong chương tiền lương đó bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội