Nguyễn Trung
Nguyễn Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 72 lượt xem

TbThanhTienValue = Format(TbThanhTien "###0")VD E muốn định ng 2000 vào textbox nhưng

TbThanhTien.Value = Format(TbThanhTien, "#,##0")
VD E muốn định dạng 2,000 vào textbox nhưng toàn hiện ra 2.000 ở textbox thôi. Giảng viên có thể chỉ lỗi giúp e được không. E cảm ơn
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 72 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 09:06 - Jun 01, 2020
Chào bạn bạn thử nhé:

Private Sub TextBox1_Change()
Me.TextBox1 = Format(Format(TextBox1, "0"), "#,##0")
End Sub
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội