Phạm Phúc Thịnh
Phạm Phúc Thịnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 279 lượt xem

Câu lệnh SelectedItems(1) sau Msgbox có nghĩa là gì vậy ạ?

Câu lệnh .SelectedItems(1) sau Msgbox có nghĩa là gì vậy ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 279 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Mạnh Quân [Chuyên gia] 13:06 - Jun 03, 2020
câu đó có nghĩa là file đầu tiên bạn chọn.
Ở đây muốn chỉ ra tên file được chọn bởi file dialog là file nào
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội