Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 337 lượt xem

hướng dẫn em hoạch toán phiếu số 10a hóa đơn 0002883 ?

Cô ơi hướng dẫn em hoạch toán phiếu số 10a , hóa đơn 0002883 ?
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 337 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Phượng 12:06 - Jun 05, 2020
Mua quạt về: nếu bạn nhập kho bạn ghi nợ 153 rồi mới xuất dubhf hoặc xuất dùng luôn đều dc.
Bạn xác định mua về dùng cho bộ phận nào thì ta hạch toán vào bộ phận đó, Vd mình giả định dụng cho bán hàng 2 cái, xưởng 2 cái...//
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Phượng 12:06 - Jun 05, 2020
Em nhập kho rồi, báo tăng công cụ dụng cụ lại không được
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Kim Phượng 14:06 - Jun 05, 2020
bạn chưa xuất dùng ccdc, mới nhập kho nên chưa có ccdc sử dụng đó, bạn xem kỹ nội dung hạch toán ccdc và tscd trong chương 3 và chương 12 nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội