Nguyễn Hồng Ngát
Nguyễn Hồng Ngát
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 108 lượt xem

mình muốn tạo cuống lương để khi in ra sẽ có tiêu đề cho mỗi nhân viên

mình muốn tạo cuống lương để khi in ra sẽ có tiêu đề cho mỗi nhân viên giúp minh với
Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 108 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 10:06 - Jun 08, 2020
Chào bạn bạn muốn in chi tiết phiếu lương đúng không?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 08:06 - Jun 14, 2020
Mỗi nhân viên đều có tiêu đề các khoản mục của.bảng lương í ạ. E k biết cách tạo
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 16:06 - Jun 14, 2020
Chào bạn bạn xem hàm tìm kiếm như vlookup để lấy dữ liệu ra nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Hồng Ngát 15:07 - Jul 25, 2020
Thầy giảng dạy rất dễ hiểu, cám ơn Thầy, cám ơn Gitiho
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội