BÙI THỊ TÚ TRINH
BÙI THỊ TÚ TRINH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 321 lượt xem

em đang muốn lọc danh sách Câu lệnh như vầy khi xong lần đầu nó chạy bình

Thầy cho em hỏi em đang muốn lọc danh sách. Câu lệnh như vầy khi em làm xong lần đầu nó chạy bình thường, nhưng mấy hôm sau sau khi làm nhiều file khác và mở lại thì lại bị báo lỗi file tại dòng lệnh rg.AdvancedFilter xlFilterCopy, criterial_rg, copy_rg với lỗi the extract range has missing or invalid field name. em đã kiểm tra tên file và vùng dữ liệu đều đúng.

''''' LOC DANH SACH'''''

Sub loc_danh_sach_kh()
Dim rg As Range
Dim criterial_rg As Range
Sheets("FORM").Range("M:V").Delete
Set rg = Sheets("DATA-KH").Range("A8").CurrentRegion

Set criterial_rg = Sheets("FORM").Range("G1").CurrentRegion
Set copy_rg = Sheets("FORM").Range("M:V")
rg.AdvancedFilter xlFilterCopy, criterial_rg, copy_rg

Sheets("FORM").Range("O:U").Select
Selection.ColumnWidth = 20.43

End Sub

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 321 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
BÙI THỊ TÚ TRINH 11:06 - Jun 11, 2020
chào bạn với phần này bạn thử ghi lại macro nhé, xem có ra kết quả không?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội