Bùi Thị Lan
Bùi Thị Lan
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 504 lượt xem

Mình không thể hiểu ng thức ở ô M3 và N3 trung tâm vui lòng giải thích

Mình không thể hiểu công thức ở ô M3 và N3, trung tâm vui lòng giải thích cặn kỹ nội dung công thức, mình thấy giáo viên dạy khóa trở thành bậc thầy excel giải thích công thức rất cặn kẽ và dễ hiểu. Bạn nên giải thích nội dung công thức chi tiết và cặn kẽ thì học viên mới hiểu được
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 504 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Thị Lan 13:06 - Jun 17, 2020
cảm ơn bạn đã góp ý, thực ra trọng tâm khóa học này là khóa học kế toán mà bạn, các báo cáo mình đều xủ lý nợ có trước, có thể bài học đầu tiên mình giải thích kỹ còn các bài sau tương tự các bạn tự làm theo.
nếu bạn k muốn công thức động và 1 báo cáo kinh động như khóa học thì số dư đầu kỳ bạn điền tay vào (lấy cuối kỳ trước chuyển sang)
nếu muốn 1 cái bc động như vậy thì bạn nên xử lý đầu kỳ tr, bao gồm lấy số dư đầu kỳ và lấy số dư tài khoản ở nkc trong kỳ để khi đổi kỳ báo cáo giữa nkc sẽ có cả dữ liệu đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội