Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 253 lượt xem

Làm thế nào để dòng đầu tiên của file exel (dữ liệu hàng số 1Tiêu đề)

Làm thế nào để dòng đầu tiên của file exel (dữ liệu: hàng số 1:Tiêu đề) được cập nhật Tiêu đề của của dữ liệu bảng tại Power BI. Hiện nay, khi Get data từ một file exel thì tiêu đề của Power BI hiện là dữ liệu hàng đầu tiên, còn tiêu đề lại thể hiện là Column 1, Column 2, ...
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 253 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Tâm 23:07 - Jul 08, 2020
Chào bạn, PBI ko nhận được tiêu đề nên mới hiện tên Column 1, Column 2 ... Bạn dùng tính năng Use First Row as Header trong Query Editor, phần tab Transform nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Thanh Tâm 16:07 - Jul 09, 2020
Tks bạn. Mình đã sử lý được vấn đề
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội