Nguyễn Minh Hào
Nguyễn Minh Hào
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 801 lượt xem

https//drivegooglecom/file/d/15E6hướng dẫn giúp em hàm dò và trả kết quả như

https://drive.google.com/file/d/15E-6...
hướng dẫn giúp em hàm dò và trả kết quả như hình trên link ạ
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 801 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hào 19:07 - Jul 31, 2020
Chào bạn bạn đang muốn vlookup từ phải qua trái
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Minh Hào 01:08 - Aug 01, 2020
Em muốn dò nếu ô kết quả trống thì chuyển sang ô cố giá trị nhu hình ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội