Hải Hằng
Hải Hằng
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 298 lượt xem

Trường hợp mình có dữ liệu trong một cột với các nội dung "dfsakj vgfs

Trường hợp mình có dữ liệu trong một cột với các nội dung "dfsakj vgfs V. 3928N" và "dsjf hal V 23420N", em đã đặt hàm như sau để lấy dữ liệu sau "V " và "V." ra 1 cột. Nếu tìm "V " thì lọc ra đúng nhưng tìm "V." thì gặp lỗi "Value!". Nhờ thầy xem giúp là sai ở đâu và nên sửa như thế nào?
=IF(MID(A1,FIND("V ",A1),2)="V ",RIGHT(V205,LEN(A1)-FIND("V ",A1)+1),RIGHT(A1,LEN(V205)-FIND("V.",A1)+1))
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 298 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 14:08 - Aug 02, 2020
Mục tiêu của bạn trong phần này giống như tách riêng tên ra khỏi Họ tên, tức là phần ký tự bên phải sau dấu cách cuối cùng trong đoạn text.
Hàm sử dụng là:
=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1," ",REPT(" ",255)),255))
Ý nghĩa của hàm:
- Hàm SUBSTITUTE sẽ nhân bản dấu cách lên nhiều lần (255 lần)
- Khi đó hàm RIGHT sẽ lấy phần bên phải 255 ký tự, như thế phần ký tự được lấy sẽ gồm: Đoạn ký tự bên phải dấu cách cuối cùng + rất nhiều dấu cách
- Hàm TRIM sẽ xóa bỏ các dấu cách thừa trong đoạn ký tự lấy ra bởi hàm RIGHT, để còn lại đúng nội dung cần lấy.
Dùng phương pháp này sẽ tốt hơn là dùng cách trên của bạn.
Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 19:08 - Aug 02, 2020
Em sẽ thử, cám ơn thầy!
Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 21:08 - Aug 14, 2020

Mình đã sử dụng hàm như hướng dẫn nhưng dư liệu lấy ra không như mong muốn ah. Mình muốn lấy từ "V " và "V. " đến hết ký tự bên phải, còn hàm như thầy hướng dẫn chỉ lấy ra sau dấu cách thôi ah.

Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 21:08 - Aug 14, 2020
Nhờ thầy hướng dẫn thêm
Vỗ tay vỗ tay
Hải Hằng 09:08 - Aug 17, 2020

Bạn vui lòng gửi kèm file mẫu nhé, vì có vẻ mục tiêu của bạn chưa sát với ví dụ nêu ra trong câu hỏi.

Ví dụ:  bạn có 2 ô chứa 2 ký tự

- dfsakj vgfs V. 3928N

- dsjf hal V 23420N

Trong đó muốn lấy ra kết quả sau chữ "V." và "V ". Nhưng như trên thì phần lấy ra nằm ở bên phải chữ "V. " và chữ "V " do đó mình hướng dẫn công thức tách phần bên phải sau vị trí dấu cách cuối cùng.

Nếu muốn công thức lấy chính xác theo ký tự đó thì:

https://imgur.com/a/KfYoe77
Bạn xem hướng dẫn công thức trong hình ảnh nhé:

1. Hàm xác định vị trí ký tự "V." hoặc "V "  (mình sử dụng kỹ thuật viết xuống dòng cho dễ nhìn công thức hơn)

=IF(ISNUMBER(SEARCH("V.", A2)), 

       SEARCH("V.", A2),

       IF(ISNUMBER(SEARCH("V ", A2)), 

            SEARCH("V ", A2), 

            0)

       )

2. Hàm tách phần bên phải ký tự "V." hoặc "V " (ở đây độ dài là 2 ký tự  nên có số 2 ở cuối chỗ hàm LEN(A2) - B2 - 2)

=IF(B2=0, 

        "", 

        RIGHT(A2, 

                    LEN(A2)-B2-2)

       )

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội