Trần Thị Thu Hiền
Trần Thị Thu Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 301 lượt xem

ví dụ mình có kinh doanh= thưởng 500kế toán thưởng =400 sản xuất thưởng=

ví dụ mình có kinh doanh= thưởng 500,kế toán thưởng =400, sản xuất thưởng= 300, có tổng khoảng 40 nhân viên ở các bộ phận khác nhau, vậy làm thế nào để chỉ dùng hàm ở 3 nhân viên đại diện, rồi có cách nào kéo bôi đen để dùng lệnh đó cho 37 nhân viên còn lại ko ạ. hay mình phải dùng lệnh thủ công từng nhân viên
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 301 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Hiền 09:08 - Aug 10, 2020
Bạn viết 1 hàm để tính cho ô đầu tiên trong bảng, sau đó sao chép công thức cho các dòng còn lại.
Bạn xem ví dụ trong hình này:
https://imgur.com/a/nDTnI5I
Công thức ở đây mình dùng hàm IF:
=IF(A2="Kinh doanh", 500, IF(A2="Kế toán", 400, IF(A2="Sản xuất", 300, 0)))
Trong đó:
- Nếu ô A2="Kinh doanh", thưởng = 500
- Nếu ô A2="Kế toán", thưởng = 400
- Nếu ô A2="Sản xuất", thưởng = 300
- Còn lại = 0
Có nhiều cách để làm bài tập này, cách dùng hàm IF ở trên là cách cơ bản nhất.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông