Le Hoang De
Le Hoang De
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 435 lượt xem

lỗi DataFormat.Error: External table is not in the expected format. Details: desktop.ini


Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 435 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Le Hoang De 17:08 - Aug 21, 2020
Le Hoang De 12:08 - Aug 22, 2020

Định dạng .ini Power BI không có hỗ trợ bạn à

Vỗ tay vỗ tay
Le Hoang De 16:08 - Aug 23, 2020

Em hiểu ạ, nhưng giờ em muốn xóa file đó thì làm thế nào. Giải pháp hiện tại là em filter bỏ file đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội