Trương Chí Tâm ( tạo mã)
Trương Chí Tâm ( tạo mã)
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 215 lượt xem


Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 215 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Chí Tâm ( tạo mã) 10:08 - Aug 30, 2020

Giảng viên cho tôi hỏi : khi tải tài lieu về thì nó hiện ra dòng thông báo này. Xin vui lòng chỉ cho tôi cách khắc phục. Xin cám ơn.


Vỗ tay vỗ tay
Trương Chí Tâm ( tạo mã) 10:08 - Aug 31, 2020

Chào bạn bạn thử lại nhé, mình thử vẫn ok khi tải

Vỗ tay vỗ tay
Trương Chí Tâm ( tạo mã) 20:08 - Aug 31, 2020