Nguyễn Thị Cẩm Mừng
Nguyễn Thị Cẩm Mừng
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 289 lượt xem

Làm cách nào?Em muốn viết ng thức tính tăng ca với điều kiện như sauNếu

Làm cách nào?

Em muốn viết công thức tính tăng ca với điều kiện như sau:

Nếu "Giờ Công - 8.5 >= 1" thì Tăng ca = "Giờ công - 8.5" x 1.2, nếu "Giờ Công - 8.5 < 1" thì Tăng Ca không nhân hệ số 1.2, tính Ngày công < 8.5. không tính tăng ca.

em muốn thiết lập công thức tính này, Viết giúp em nha. Tks

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 289 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Cẩm Mừng 09:09 - Sep 04, 2020

Chào bạn bạn tham khảo hàm if nhé hoặc hàm lookup 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội