Vũ Hữu Hậu
Vũ Hữu Hậu
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 313 lượt xem

là làm thế nào để nhập dữ liệu vào 1 cột dùng thang 10 lấy lẻ đến

Cho em hỏi là làm thế nào để nhập dữ liệu vào 1 cột dùng thang 10 lấy lẻ đến 0,5?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 313 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Hữu Hậu 08:09 - Sep 05, 2020

Ý bạn là chỉ nhập trong phạm vi từ 0 đến 10, có lấy phần thập phân 1 chữ số (hay chỉ có phần thập phân là 0,5)?

Bạn có thể làm như sau:

1. Tạo 1 danh sách các số từ 0 đến 10 gồm: 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ... sau đó trong vị trí cột nhập dữ liệu bạn thực hiện thiết lập data validation > List > lấy theo danh sách này (xem chương 8 để biết cách dùng data validation)

2. Bạn có thể thiết lập data validation dạng Decimal, trong đó chọn Between, min là 0, max là 10

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội