Đặng Lượm
Đặng Lượm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 338 lượt xem

Trong PP của tôi không có thanh ng cụ iSlide thì phải làm như thaaes nào ?

Trong PP của tôi không có thanh công cụ iSlide thì phải làm như thaaes nào ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 338 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Lượm 10:10 - Oct 21, 2020

Bạn nên cài ISlide để design trên Powerpoint dễ dàng hơn

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội